Начало

Двор и игрална площадка в Централна сграда

Централна сграда


0105-web

Филиал “1”


IMG_7959-web

Филиал 2 „Пролетна фея“


IMG_7929-web

4 Възрастови групи
над 15 Специалисти Педагози
3 Сгради в централен Пловдив
над 145 Деца