• АРТ ТВОРИЛНИЦА

    С обобщените резултатите от проведената по групи на 16 и 17 март Арт творилница, ЦДГ “Люляк” ще вземе участие с доклад на тема “Педагози и родители за осигуряване на емоционален комфорт и творческо развитие на децата” в Деветата научно-практическа конференция “Водим бъдещето за ръка”, която ще се проведе от 11 до 13 май 2016г. в гр. Пазарджик4 Възрастови групи
над 15 Специалисти Педагози
3 Сгради в централен Пловдив
над 145 Деца