• ВАЖНО!!!

  Уважаеми родители, 

  Уведомяваме ви, че срокът на карантината за детските градини се удължава до 12.04.2020г.

  Предвид извънредното положение в страната, тези от вас, които не са платили таксата на своето дете за м. февруари,  могат да го направят по банков път или на място в канцеларията на ДГ “Люляк” на 30.03.2020 и 31.03.2020г. от 7.30 до 11.30 часа

  Таксите за м. март могат да бъдат заплащани по банков път или в канцеларията на ДГ “Люляк” от 01.04.2020г. от 7.30 до 11.30 часа.

  /Съгласно препоръките на РЗИ – всички, които заплащат дължимите такси в канцеларията на ДГ, следва да носят маски и ръкавици/

  Банкова сметка на ДГ “Люляк”, гр. Пловдив:

  “Инвестбанк” АД, клон Пловдив

  IBAN:BG84IORT73753102600400; BIC: IORTBGSF

  Основание за плащане: такса за м. февруари 2020г.

  Задължено лице: името на детето

  Наредител: име на вносителя

  БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!

   4 Възрастови групи
над 15 Специалисти Педагози
3 Сгради в централен Пловдив
над 145 Деца