• ВАЖНО!

    Уважаеми родители,
    Във връзка със зачестили случаи на травматизъм в образователни институции на територията на област Пловдив и множество сигнали за инциденти при игра с Кендама, ви молим да вземете необходимите мерки за опазване живота и здравето на децата.4 Възрастови групи
над 15 Специалисти Педагози
3 Сгради в централен Пловдив
над 145 Деца