За нас

История

Детска градина „Люляк” обединява три детски градини, а именно ЦДГ „Калина”, ЦДГ „Свобода” и техните филиали.

Най-старата от тях е ЦДГ „Свобода” открита 1948г. на ул. „Иван Вазов” 16, ЦДГ „Люляк” открита 1961г. на ул. „Екзарх Йосиф” 4, ЦДГ „Калина” на ул. „Велико Търново” 21 е открита 1974г. През 1996г. се обединяват ЦДГ „Калина” и ЦДГ „Люляк”. А през 1998г. към тях се присъединява ЦДГ „Свобода”. През 2001г. ЦДГ „Калина” е отдадена на собствениците и тогава ЦДГ „Люляк” става правоприемник.

Към момента ДГ „Люляк” се състои от три сгради: централна сграда на ул. “Екзарх Йосиф”4 с три групи, филиал 1 на ул.“Иван Вазов”16 с три групи и филиал „Пролетна фея” на ул. „Теодосий Търновски”7 с две групи, намиращи се в гр. Пловдив, р-н Централен с директор Вяра Данева.

Капацитетът на градината е 146 деца на възраст от 3 до 7 години, разпределени в 7 групи по възрасти. Персоналът се състои от високо образовани и квалифицирани учители, които заедно с непедагогическия персонал работят за осъщесвяване на възпитателно образователния процес в детската градина. Целта на колектива e  детската градина да се превърне в място за щастливи деца със спокойни родители.

Удостоверение Национален исторически музей на образованието-page-001

Екип

Педагогически персонал с ръководни функции

 • Директор

  Вяра Данева

 • Педагогически специалисти

 • Мария Бозукова – учител
 • Диана Христова – учител
 • Атанаска Атанасова – старши учител
 • Дора Андреева – главен учител
 • Надежда Караджова – учител
 • Веселина Меретева – старши учител
 • Савка Спасова – старши учител
 • Петя Главчева – учител
 • Наталия Никова – старши учител
 • Милена Рангова – старши учител
 • Деница Петрова – учител
 • Величка Спасова – учител
 • Гергана Карловска – старши учител
 • Лидия Маринова – старши учител
 • Магдалена Монева – старши учител, музика

Непедагогически персонал

 • Милена Петкова – ЗАС
 • Снежана Шишкова – пом. възпитател
 • Еленка Лотарова – пом. възпитател
 • Лазаринка Дишлянова – пом. възпитател
 • Елена Манолова – пом. възпитател
 • Людмила Гумнерова – пом. възпитател
 • Лидия Мичева – пом. възпитател
 • Татяна Христева – пом. възпитател
 • Ирена Иванова – готвач
 • Васил Писаров – огняр

Допълнителни дейности

Поради липса на свободни помещения, в ДГ “Люляк” не се провеждат допълни дейности.

С децата от III – та и  IV – та група след прослушване, се сформира вокална група и група по хореография, които са безплатни за родителите.

4 Възрастови групи
над 15 Специалисти Педагози
3 Сгради в централен Пловдив
над 145 Деца