Дейности

В детската градина с децата от III – та и  IV – та група учителят по музика,  след прослушване, сформира вокална група и група по хореография, които са безплатни за родителите.

4 Възрастови групи
над 15 Специалисти Педагози
3 Сгради в централен Пловдив
над 145 Деца