Дейности

В детската градина не се провеждат допълнителни дейности извън ДОС

4 Възрастови групи
над 15 Специалисти Педагози
3 Сгради в централен Пловдив
над 145 Деца