Екип

Педагогически персонал с ръководни функции

 • Директор

  Вяра Данева

 • Педагогически специалисти

 • Мария Бозукова – учител
 • Диана Христова – учител
 • Атанаска Атанасова – старши учител
 • Дора Андреева – главен учител
 • Надежда Караджова – учител
 • Веселина Меретева – старши учител
 • Савка Спасова – старши учител
 • Петя Главчева – учител
 • Наталия Никова – старши учител
 • Милена Рангова – старши учител
 • Деница Петрова – учител
 • Величка Спасова – учител
 • Гергана Карловска – старши учител
 • Лидия Маринова – старши учител
 • Магдалена Монева – старши учител, музика

Непедагогически персонал

 • Милена Петкова – ЗАС
 • Снежана Шишкова – пом. възпитател
 • Еленка Лотарова – пом. възпитател
 • Лазаринка Дишлянова – пом. възпитател
 • Елена Манолова – пом. възпитател
 • Людмила Гумнерова – пом. възпитател
 • Лидия Мичева – пом. възпитател
 • Татяна Христева – пом. възпитател
 • Ирена Иванова – готвач
 • Васил Писаров – огняр
4 Възрастови групи
над 15 Специалисти Педагози
3 Сгради в централен Пловдив
над 145 Деца