Екип

Педагогически персонал

 • Директор

  Вяра Данева висше магистър, IV ПКС

 • Учители детска градина

 • Виолета Найденова висше магистър, II ПКС
 • Савка Спасова висше магистър
 • Наталия Никова висше магистър, V ПКС
 • Атанаска Атанасова висше магистър, II ПКС
 • Дора Андреева висше магистър, II ПКС
 • Мария Бозукова висше магистър
 • Величка Спасова висше бакалавър
 • Деница Петрова висше магистър
 • Снежа Дойнова висше бакалавър
 • Лидия Маринова висше магистър
 • Надежда Караджова висше магистър
 • Веселина Меретева висше бакалавър
 • Гергана Карловска висше магистър, V ПКС
 • Магдалена Монева висше магистър

Непедагогически персонал

 • Милена Петкова  висше магистър
 • Снежана Шишкова средно
 • Еленка Лотарова средно специално
 • Лазаринка Дишлянова средно специално
 • Елена Манолова средно
 • Ирена Иванова средно специално
 • Людмила Гумнерова средно
 • Лидия Мичева средно специално
 • Костадинка Дяхова средно
 • Татяна Христева средно специално
 • Васил Писаров средно специално
 • Иван Балджийски средно специално
4 Възрастови групи
над 15 Специалисти Педагози
3 Сгради в централен Пловдив
над 145 Деца