Екип

Педагогически персонал

 • Директор

  Вяра Данева  висше магистър, ІV ПКС

 • Учители детска градина

 • Мария Бозукова висше магистър
 • Златка Христозова висше магистър
 • Атанаска Атанасова висше магистър, ІІ ПКС
 • Дора Андреева  висше магистър, II ПКС
 • Надежда Караджова висше магистър, V ПКС
 • Веселина Меретева  висше бакалавър
 • Савка Спасова   висше магистър м, ІІІ ПКС
 • Петя Главчева висше магистър
 • Наталия Никова висше магистър, V ПКС
 • Милена Рангова висше магистър
 • Деница Петрова висше магистър
 • Величка Спасова  висше бакалавър
 • Гергана Карловска  висше бакалавър , V ПКС
 • Лидия Маринова  висше магистър
 • Магдалена Монева висше магистър

Непедагогически персонал

 • Милена Петкова  висше магистър
 • Снежана Шишкова  средно
 • Еленка Лотарова  средно специално
 • Лазаринка Дишлянова  средно специално
 • Елена Манолова  средно
 • Ирена Иванова средно специално
 • Людмила Гумнерова средно
 • Лидия Мичева средно специално
 • Татяна Христева средно специално
 • Иван Балджийски средно специално
4 Възрастови групи
над 15 Специалисти Педагози
3 Сгради в централен Пловдив
над 145 Деца