За нас

История

Детска градина „ЛЮЛЯК” обединява три детски градини, а именно ЦДГ „Калина”, ЦДГ „Свобода” и техните филиали.

Най-старата от тях е ЦДГ „Свобода” открита 1948г. на ул. „Иван Вазов” 16, ЦДГ „Люляк” открита 1961г. на ул. „Екзарх Йосиф” 4, ЦДГ „Калина” на ул. „Велико Търново” 21 е открита 1974г. През 1996г. се обединяват ЦДГ „Калина” и ЦДГ „Люляк”. А през 1998г. към тях се присъединява ЦДГ „Свобода”. През 2001г. ЦДГ „Калина” е отдадена на собствениците и тогава ЦДГ „Люляк” става правоприемник. От 1989г. до 17.08.2015г. директор на ЦДГ „Люляк” е г-жа Силвия Шишеджиева.

Към момента ДГ „Люляк” се състои от три сгради: централна сграда на ул. “Екзарх Йосиф”4 с три групи, филиал 1 на ул.“Иван Вазов”16 с три групи и филиал „Пролетна фея” на ул. „Теодосий Търновски”7 с две групи, намиращи се в гр. Пловдив, р-н Централен с директор Вяра Данева.

Капацитетът на градината е 146 деца на възраст от 3 до 7 години, разпределени в 8 групи по възрасти. Персоналът се състои от високо образовани и квалифицирани учители, които заедно с непедагогическия персонал работят за осъщесвяване на възпитателно образователния процес в детската градина. Целта на колектива e  детската градина да се превърне в място за щастливи деца със спокойни родители.

Екип

Педагогически персонал

 • Директор

  Вяра Данева  висше магистър, ІV ПКС

 • Учители детска градина

 • Мария Бозукова висше магистър
 • Златка Христозова висше магистър
 • Атанаска Атанасова висше магистър, ІІ ПКС
 • Дора Андреева  висше магистър, II ПКС
 • Надежда Караджова висше магистър, V ПКС
 • Веселина Меретева  висше бакалавър
 • Савка Спасова   висше магистър м, ІІІ ПКС
 • Петя Главчева висше магистър
 • Наталия Никова висше магистър, V ПКС
 • Милена Рангова висше магистър
 • Деница Петрова висше магистър
 • Величка Спасова  висше бакалавър
 • Гергана Карловска  висше бакалавър , V ПКС
 • Лидия Маринова  висше магистър
 • Магдалена Монева висше магистър

Непедагогически персонал

 • Милена Петкова  висше магистър
 • Снежана Шишкова  средно
 • Еленка Лотарова  средно специално
 • Лазаринка Дишлянова  средно специално
 • Елена Манолова  средно
 • Ирена Иванова средно специално
 • Людмила Гумнерова средно
 • Лидия Мичева средно специално
 • Татяна Христева средно специално
 • Иван Балджийски средно специално

Дейности

В детската градина с децата от III – та и  IV – та група учителят по музика,  след прослушване, сформира вокална група и група по хореография, които са безплатни за родителите.

4 Възрастови групи
над 15 Специалисти Педагози
3 Сгради в централен Пловдив
над 145 Деца