Контакти

Централна сграда


0105-web
Адрес:
гр. Пловдив
ул.“Екзарх Йосиф” 4

Директор
тел.: 032 62 48 64

Администрация
тел.: 032 62 68 85

email:
cdgliuliak@abv.bg

Филиал “1”


IMG_7959-web
Адрес:
ул. „Иван Вазов“ 16

тел.: 032 63 20 80

Филиал 2 „Пролетна фея“


IMG_7929-web
Адрес:
ул. „Теодосий Търновски” 7

тел.: 032 58 52 60

4 Възрастови групи
над 15 Специалисти Педагози
3 Сгради в централен Пловдив
над 145 Деца