• Конфликти между децата в детската градина

    Детските обществени заведения са истинска арена на смях, сълзи, игри и учене. Това е първата социализация на детето. Животът на детето в детската градина се характеризира с висока динамика и противоречивост. Противопоставянето на отношенията на децата в игровото взаимодействие, води до игрово неблагополучие, а това е повод за конфликт. Играта като доминираща дейност в цялостния престой на детето в детската градина е най- податлива на конфликтни ситуации. В нашата практика, влизайки в игровото взаимодействие в различни видове игри, наблюдаваме определени причини, провокиращи конфликтни ситуации, а именно: неумение за общуване; невладеене на способи за съвместна игра; различни цели, потребности, мотиви; обсебване на игрова територия, средства, играчки, привлекателни игрови действия; липса на точни правила или неспазването им; изпитване на гняв, враждебност, разочарование и проява на отрицателно отношение към другите. Конфликти между децата се появяват и в съвместната им социална дейност, когато под различна форма и насоченост съществува сблъсък на интереси, противоречие, разногласие, спор, конкуренция, съперничество или конфронтация. В основата на конфликтите в детска възраст лежи потребността на детето от самоутвърждаване на личността си и желанието му за общуване. Но нека децата понякога се поскарат, защото те имат нужда да определят себе си и да сложат граници едно от друго. Трябва да се научат да действат самостоятелно и да разиграят собствените си модели и реакции. Именно самостоятелността е умението, което е ключово за яслата и детската градина и тя не се изразява само в храненето и хигиената. Децата имат своите битки и сами разрешават малките си войни. Конфликтите им не са трайни, защото в новата игра те отново са заедно и сякаш нищо не се е случвало. Детските психолози са единодушни, че родителят не бива пряко да се намесва в детските конфликти. Често, когато разберете, че детето ви има проблеми в детската градина или в училище, ви се иска веднага да хукнете към Министерството на образованието или да поговорите с родителите на детето, което има конфликт с вашето дете. Но помислете, това ли е решението и дали това ще доведе до нещо добро или обратното и ще направи времето на детето ви в детската градина или в училище по-приятно?

    Предлагаме ви съвет за справяне с такива ситуации: Децата, които имат подкрепата на възрастните в семейството и получават знания от тях за приемливо поведение, са по-успешни в ежедневните си контакти с другите деца, по-лесно се сприятеляват и се отнасят дружелюбно по между си. Отношението на възрастния към детето му вдъхва самоувереност и по-добро себеприемане. Така възрастният оказва влияние върху това как то ще разглежда себе си и как ще реагира на средата през целия си живот. Споделеното до тук поставя емоционалната интелигентност като водеща ценност, необходимост и основно средство при формиране на съвременната личност. Ако детето получава достатъчно внимание, обич, разбиране и подкрепа в семейството – ще се научи да я споделя с другите. Ако детето общува с уверени възрастни – ще расте уверено и с реална себеоценка за себе си. Ако на детето се обясняват и дават достатъчно примери за това кое е правилно и кое не – то ще постъпва правилно в общуването си с другите. Ако детето се научи отрано на ред, правила и дисциплина още у дома – няма да изпитва затруднения по-късно, когато социалното му обкръжение се разширява и влиза в нови отношения. Казаното може да обобщим и по следния начин – колкото по-рано детето започне да изпитва симпатия, съчувствие, състрадание, толкова по-лесно ще се адаптира и интегрира в социума – това от една страна. От друга страна – ще улесни неговото участие в сложни взаимоотношения, които ще обогатяват неговия емоционален живот, опит и умения.4 Възрастови групи
над 15 Специалисти Педагози
3 Сгради в централен Пловдив
над 145 Деца