• Ползата от игрите за малките деца

  deca-igraqt

  Каква е ролята на играта в живота на детето? Защо е важна за него? Защо то започва спонтанно да играе? Какво изразява чрез играта едно дете и на какво се учи чрез нея?

  Играта е основополагаща за психологическото развитие на детето преди окончателно да заеме мястото си в света на възрастните и тяхната култура.

  Играта е мощно средство за притъпяване на тревогата и има жизненоважно значение.

  Играта подпомага децата в общуването, доставя им радост и способства развитието на умствената им дейност.

  Каква е ролята на спонтанната игра за детето?

  Спонтанната игра на детето е непредвидима, чрез нея то изразява себе си, тя оформя личността му. В играта детето не само пресъздава околния свят, но и своя Аз в света на възрастните, като изпитва удоволствие от собствените си усещания, чувства, желания и фантазии. Спонтанната игра е „езикът“ на детето. Тя е изключително важна, защото чрез нея и с магическата си власт детето преобразява света и себе си, създава си собствена реалност. То се стреми да завладее света, като постепенно се интегрира в реалността. Да играе, за детето означава да изживее удоволствието от действието, като проектира психичното си състояние във външния свят.

  1. Играта подпомага израстването на детето

  Спонтанната игра е период на психичното израстване на детето, който задължително трябва да бъде зачитан и подкрепян. Родителите около малкия човек трябва да създават най-добрите материални,психологически и педагогически условия. През този период детето расте и за да успее чрез играта да се утвърди като личност, родителите и всички, които се грижат за него не бива да проектират върху него своите желания, защото те са негови.

  1. Играта успокоява детето

  Детето  играе с удоволствие, за да се освободи от мъчителното напрежение и свързаните с него негативни емоции. Спонтанната игра е солидна преграда срещу тревогата на мъничето.  Успокояващите игри поддържат сигурността на детето чрез въображаемата връзка с майката или със субекта, който се грижи за него. Спонтанната игра създава онзи контекст на сигурност, в който майката сякаш присъства, дори да отсъства, и който позволява на детето да се утвърди в света на възрастните и тяхната култура.

  1. Играта стимулира интелектуалното развитие на детето

  Спонтанната игра  е не само неизчерпаем извор на успокоение и символизиране, а и чудесно средство за интелектуално развитие. Когато детето използва възглавница, за да я превърне в кола, то преобразява реалния предмет в символичен – преструва се на шофьор, намалява, завива рязко, имитира шума на двигателя. Детето подражава на своите родители. Преминаването от реалния към символичния предмет е обусловено от идентифицирането му с родителите, които обожава. Това идентифициране стимулира трансфера на характеристиките на един реален предмет върху друг, в случая възглавницата, който се превръща в символичен предмет за игра. Това е интелектуална операция в действие, която отваря пътя към по-нататъшното създаване на понятия.

  1. Играта развива общуването на детето с другите

  Малкият човек играе с близките си, с родителите, с братята и сестрите си, с приятелите в детската градина. Играещото дете общува със своите връстници и с възрастните и се радва да бъде с тях, нищо, че на моменти възникват спорове. В играта детето изразява своето вълшебно могъщество, сблъсква се с деца, които правят същото, изпитват подобни чувства и интензивно общуват помежду си.  В този смисъл играта е незаменимо средство за социализиране. Ето защо родителите и останалите възрастни около детето трябва да намерят време да се запознаят с начина на игра на детето си, да го наблюдават и да играят с него. Това ще бъде огромно богатство за детето.4 Възрастови групи
над 15 Специалисти Педагози
3 Сгради в централен Пловдив
над 145 Деца